Hoofdinhoud

Veiligheid & Milieu

Veiligheid & Milieu

Veiligheid
Gedurende de hele bouwperiode ligt de focus op veiligheid. Daarin onderscheiden we verschillende speerpunten; de bouwplaats, de omgeving, de constructie en het verkeer. 
Aan de hand van een uitgebreid BLVC-plan en het daaruit afgeleide en meer specifieke logistiek plan worden allerlei maatregelen genomen om een optimale veiligheid te kunnen garanderen. 

Bouwterrein

Het gehele bouwterrein is niet toegankelijk voor onbevoegden. Het terrein is daarom ook voorzien van een gesloten perimeter met camerabewaking. De portier is het eerste aanspreekpunt en controleert actief op toegang tot het terrein.

Registratie- en instructieplicht

Om de omgevings-, constructieve en verkeersveiligheid te waarborgen, geldt onder meer een registratieplicht voor iedereen die op de bouwplaats komt. Ook is er voor bouwlieden, machinisten en chauffeurs een instructieplicht, waarbij ze project specifieke instructies moeten volgen.

Bouwveiligheidszone

De hoogte van de bouwwerkzaamheden bepaalt de zone die rondom het bouwterrein vrijgehouden dient te worden. Voor een optimale veiligheid in deze zogenaamde bouwveiligheidszone, worden verschillende methodieken toegepast. Uiteraard wordt hierbij zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de bereikbaarheid en minimalisering van de overlast voor de omgeving. 

Dagelijkse toetsing

Om zeker te weten dat de maatregelen – zoals het gebruik van spatschermen tijdens de sloop –daadwerkelijk worden nageleefd, worden de afspraken daarover dagelijks getoetst. Worden de regels niet nageleefd? Dan volgen er sancties. Deze regelingen zijn openbaar gemaakt in het BLVC-kader

Laatste Minuut Risico Analyse

Alle opdrachtnemers en onderaannemers delen de LMRA vooraf uit aan iedereen op de werkplaats, zodat iedereen op de hoogte is van de meeste actuele informatie over de omgeving.

Bewuste Bouwers
Project Dreeftoren is aangemeld bij Bewuste Bouwers. Dat betekent o.a. dat gedurende de looptijd de bouwplaats wordt getoetst op de vijf pijlers; Omgeving, Veilig, Vakmensen, Milieu en Verzorgd. 

Milieu

Voor dit project werken wij uitsluitend met duurzaam hout, hiervoor beschikken wij ook over de juiste certificering. Dit helpt ons de kwaliteit en het milieu te waarborgen tijdens de voorbereiding en uitvoering van het Dreefcomplex.