Hoofdinhoud

Instructiekaarten

Instructiekaarten

 


Voor Dreeftoren is een uitgebreid BLVC-plan geschreven. BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Dit zijn vier aspecten waar veel aandacht aan wordt besteed, zodat de omgeving zo min mogelijk hinder ervaart.

 

Daarnaast is er een logistiek plan dat enerzijds fungeert als bijlage van het BLVC plan. Onder meer met betrekking op het minimaliseren van het aantal vervoersbewegingen en bijbehorende emissies.

 

Anderzijds fungeert het plan als bestek bij de op te maken contracten/ afspraken tussen partijen. Over de gedragsregels en de consequenties als deze niet correct (kunnen) worden opgevolgd. Het schept duidelijkheid in welke maatregelen het project wel of niet faciliteert en hoe partijen (ook in eigen belang) kunnen anticiperen op logistiek en omgeving. 

Voor bouwers, logistiek én de omgeving
Instructiekaarten horen erbij; hieronder een overzicht. Deze instructiekaarten zijn niet alleen van belang voor aannemers, onderaannemers en leveranciers, maar ook voor de omgeving van Dreeftoren is het van belang om te weten wat de afspraken zijn en hoe die worden nageleefd.

Bouwterrein Dreeftoren Fase 1

Op de plattegrond hieronder is te zien hoe het bouwterrein is ingericht. Zo kan een ieder via de juiste ingang/ toegang de bouwplaats opkomen.

 

Parkeren en toegang bouwplaats

Toegang tot de bouwplaats is enkel mogelijk met een geregistreerde toegangspas en via de achterzijde van de bouwplaats.

 

Parkeren kan enkel in de garages in de omgeving. Op en rond de bouwplaats is er geen mogelijkheid om te parkeren

 

Kiss en ride zone is enkel bedoeld voor leveranciers met klein materiaal.

 

 

Veiligheid

Voor uw eigen veiligheid zijn wij genoodzaakt om verschillende verkeersmaatregelen te nemen tijdens bepaalde werkzaamheden op en rond de bouw. 

 

Verkeersplan

Gelieve rekening te houden en de instructies te volgen van de verkeersregelaars en verkeersborden. 

 

 

Valveiligheid

Brandgang tussen de Dreef- en Margriettoren zit in het valbereik van de kopse kant van de Dreeftoren. Om deze reden is de brandgang afgesloten tijdens hijs- en sloopwerkzaamheden aan deze zijde van de toren.

 

Dit communiceren wij ook via actueel en verzoeken u hier rekening mee te houden.

 

Aan- en afrijroute vrachtverkeer

Wachtplaats vrachtverkeer & bouwhub

Voor ritten die langer dan een half uur moeten wachten, zijn er wachtplaatsen aangewezen. Vrachtverkeer via A10 kan hier terecht (Industrieterrein Van de Madeweg).

 

Dit industrieterrein is ook te gebruiken als bouwhub.

 

Wachtplaats vrachtverkeer via A1 en A9

Voor ritten die langer dan een half uur moeten wachten, zijn er wachtplaaten aangewezen. Vrachtverkeer via A1 en A9 kan terecht op parkeerplaats truckstop Muiden.

Ook is hier de mogelijkheid voor carpooling voor de bouwvakkers.

 

Wachtplaats vrachtverkeer via A2

Voor ritten die langer dan een half uur moeten wachten, zijn er wachtplaatsen aangewezen. Vrachtverkeer via A2 kan terecht op truckstop Breukelen, Shell-station.

Ook is hier de mogelijkheid voor carpooling voor de bouwvakkers.

 

Carpoolen langs de A2, A4 en A9

Mogelijkheden voor bouwvakkers om te carpoolen. Komend via A2 in Abcoude, komend via A4 bij Nieuw Sloten en komend via A9 in Amstelveen.