Hoofdinhoud

Voortgang sloop

Voortgang sloop

De wanden in de halfverdiepte kelder zijn gestort, waardoor het resterende deel van de kelder gesloopt kon worden. Alle puin is inmiddels gesorteerd en afgevoerd. Vervolgens is grond aangevuld en ruimte gemaakt om de damwanden rondom de nieuwe kelderwanden te drukken. 

 

Een groot deel van het dak en de gevels zijn al gesloopt.