Hoofdinhoud

Transport en verkeer rondom de bouwplaats

Dreeftoren

Amsterdam

Een groot project betekend veel logistieke bewegingen in de omgeving van het project.

 

Wij werken met een ticket systeem, dat wil zeggen dat alle vrachten aangemeld worden zodat deze kunnen worden afgestemd met ons logistieke coördinator. en gereguleerd worden toegelaten in de omgeving.

 

Bij de poorten langs de Haaksbergweg zijn continu twee (gecertificeerde) verkeersbegeleiders aanwezig die zowel het bouwverkeer als verkeer op straat begeleiden. Dit is een continu proces.

 

Bij bijzondere vrachten houden wij extra rekening met extra verkeersborden, eventueel extra verkeersbegeleiders en vermijden te allen tijde de spitstijden, daarnaast worden deze vrachten vooraf afgestemd met het omgevingsmanagement van de Gemeente Amsterdam.

 

Uw veiligheid is onze zorg.

 


Gerelateerd nieuws