Hoofdinhoud

2e fase damwanden

5 September 2022 zijn wij gestart met de 2e fase van de damwanden. Dit is tevens de laatste fase voor de damwandwerkzaamheden.

 

In deze fase worden de damwanden rondom de bestaande kantoortoren gedrukt. De keuze voor het drukken i.p.v. trillen heeft mede te maken met het beperken van geluidsoverlast voor onze buren en de omgeving. 

 

Nadat de permanente damwanden gedrukt zijn, kunnen we starten met de voorbereidingen voor de funderingspalen.